Další služby

Mimo služeb hrazených ze zdravotního pojištění (na základě příkazu ke zdravotnickému transportu) poskytujeme i další služby. Jde zejména o převozy mimo hrazené ze zdravotního pojištění a o různé zdravotnické asistence na sportovních nebo kulturních akcích.

Dále nabízíme dopravu až šesti klientů se zdravotnickým doprovodem našim prostorným VW minibusem. 

VW mikrobusVW mikrobus - interiér