Dispečink

Dispečink je mozkem i srdcem dopravní zdravotní služby. Zde se dnem i nocí na tel. čísle 469 622 805 sbíhají nejen všechny požadavky na přepravu (příkazy ke zdravotnickému transportu), ale i údaje o okamžité poloze všech sanitek v terénu. Každý sanitní vůz je vybaven GPS modulem, který průběžně předává prostřednictvím mobilního signálu informaci o poloze vozu. Tyto informace se zobrazují dispečerovi na displeji na mapě. Dispečer tak vidí, kde se který vůz nachází. Dispečeři mohou pomocí radiostanic Motorola komunikovat s jednotlivými posádkami a operativně řešit i mimořádné situace. 

Dispečink
Dispečink Chrudim
Dispečink
Dispečink pracuje v nepřetržitém režimu.