Dětský den v Kladrubech nad Labem

Dne 9.6. 2018 budeme zajišťovat zdravotnickou asistenci na Dětském dnu v Kladrubech nad Labem. 

Zajištění akce - ilustrační foto
Ilustrační foto